Administrative Building
Diploma in Hotel Management
Diploma in Geomatics Engineering
Diploma in Civil Engineering
Diploma in Electrical Engineering
Diploma in Information Technology
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

२०७७/७८ को लागि नयाँ बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना

NBPI⟩⟩News⟩⟩२०७७/७८ को लागि नयाँ बिद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सूचना
Posted on: September 22, 2020

नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड समेतलाई पालना गर्दै यस शिक्षण संस्थाले उपलब्द गराएको बिद्युतीय माध्यमबाट मिति २०७७ आश्विन १५ गते कार्यालय समयभित्र रीतपूर्वक आवेदन दिनुहुन सुचित गरिन्छ ।